Home  About Us  Programmes  Faculty & Research   International Cooperation  Accreditations  Students  Alumni  Resources 
  Faculty & Research
 Departments 
 Faculty Profiles By Alphabet 
 Research Institution 
 Research Output 
 Disciplinary Advantages 
 Model Courses  
 GDUFS Library 
 Resources for MBA 
Faculty Profiles By Alphabet  
· An Fansuo     · Chen Zhenhong     · Chen Chen     · Chen Guohai    
· Chen Weizhen     · Dong Junwu     · DING Hao     · Dong Xiaolin    
· DU Yuping     · Fu Qiufang     · He Chuantian     · HAN Yonghong    
· Hou Guanghui     · HUANG Lei     · Hu Xiaohong     · Jiao Fangtai    
· JIANG Jilu     · JIANG Yong     · John WB. Zhang     · Kang Lei    
· LI Yongning     · Lei Xiaoqing     · Luo Jining     · Li Qing    
· Liu Shilan     · Li Nan     · Liu Xiaoqin     · Lai Lei    
· Lv Yingjun     · Li Rongxi     · Li Xiaohui     · Li Mintun    
· Liu Fanglong     · LI Chunyu     · ​Liu Shumin     · Liu Yuya    
· Meng Ding     · Ma Feixiong     · MIAO Xueling     · Qiu Weinian    
· Pan Wenchao     · Qiu Aimei     · Qu Yingying     · QIU Xinying    
· Robert Shaw     · Sui Guangjun     · SHEN Minghao     · Song Zhiyong    
· Su Juan     · Shen Zhonghua     · WEI Zhangjin     · Wang Gang    
· Wang Weihong     · Wu Qingjin     · Wang Xiuzhi     · Xie Rongjun    
· Yuan Denghua     · Yang Xiaoyan     · Yan Biaobin     · YAO haixiang    
· Yan Lin     · Yan Hong     · Yuan Jing     · YUANFang    
· Zhu Wenzhong     · Zhang Xinggui     · Zeng Chuhong     · Zhang Liangwei    
· Zhang Yuhua     · Zhong Zuchang     · Zeng Yuran     · Zhu Liye    
· Zhang Hongming     · Zhou Yusheng     · Zhou Ning     · Brian S. Dennis    
· Annie Rubienska     · Monica Thiel     · Will Hickey     · Tyler Celeste Hill    
Copyright© 2014-2017 Guangdong university of foreign studies.All Rights Reserved.