Home  About Us  Programmes  Faculty & Research   International Cooperation  Accreditations  Students  Alumni  Resources 
  Faculty & Research
 Faculty by Department 
 Research Institution 
 Disciplinary Advantages 
 Model Courses  
Faculty Profiles By Alphabet  
· Professor AN Fansuo     · Annie Rubienska     · Brian S. Dennis     · Chang Liang    
· CHEN Guohai (Professor)     · Chen Zhao     · CHEN Zhenhong (Professor)     · Ding Zhong    
· Dong Junwu     · DU Yuping     · FU Quifang (Professor)     · Guo Guihang    
· Han Yonghui     · He Chuantian     · He Xuan     · Hou Guanghui    
· JIANG Jilu     · Jiang Shengyi     · Jiang Yong     · JIANG Yong    
· Jiao Fangtai     · John WB. Zhang     · Kang Lei     · LAI Lei ( Professor)    
· Professor LEI Xiaoqing     · Li Chuanxi     · LI Mintun (Lecturer)     · LI Nan (Associate Professor)    
· Li Qing     · LIU Shilan(Professor)     · LIU Xiaoqin (Associate Profes...     · LI Yongning    
· Long Dexin     · LUO Jining (Professor     · Associate Professor & Doctor ...     · Monica Thiel    
· Nie Ling     · PAN Wenchao (Distinguished Pr...     · QIU Aimei (Lecturer)     · Qiu Weinian    
· QIU Xinying     · Robert Shaw     · SHEN Minghao     · SHEN Zhonghua (Lecturer)    
· Sui Guangjun     · Tang Jing     · Tang Kai     · Tyler Celeste Hill    
· Wang Changji     · Wang Weihong     · Will Hickey     · WU Qingjin (Associate Profess...    
· Wu Zhouheng     · Professor XIE Jun     · YAN Biaobin (Prof. Dr.)     · Yang Lin    
· Yang Xiaoyan     · Yang Yongcong     · Associate Professor YUAN Fang     · ZENG Yuran (Associate Profess...    
· Zhang Liangwei     · Zhang Ruili     · Zhang Yi     · Zhang Yuhua    
· Tingting Wang     · Zhang Zhenhua     · Dr. Saleem Ahmad     · Zhong Zuchang    
· Zhou Ning     · ZHOU Yusheng(Associate Profes...     · ZHU Liye (Associate Professor...     · Professor ZHU Wenzhong    

Copyright© 2014-2022 Guangdong university of foreign studies.All Rights Reserved.